Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
  • GooglePlus
  • Linkedin
(210) 9705256

Άδειες Οδήγησης

Οφθαλμολογική εξέταση υποψηφίων οδηγών:

Τόσο για την απόκτηση νέου όσο και την ανανέωση παλαιότερου διπλώματος οδήγησης απαιτείται, μεταξύ άλλων, κι η εξέταση από συμβεβλημένο με το Υπουργείο Μεταφορών οφθαλμίατρο. Το κέντρο μας έχει σύμβαση με το υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών.

adeiesodigisis ofthalmiatros 01

Κατά την προσέλευσή σας είναι απαραίτητη η προσκόμιση των παρακάτω:

• Μιας πρόσφατης έγχρωμης φωτογραφίας διαβατηρίου νέου τύπου.
• Της αστυνομικής σας ταυτότητας ή του διαβατηρίου σας.
• Του ασφαλιστικού σας βιβλιαρίου όπου αναγράφεται ο Αριθμός Μητρώου (ΑΜΑ) και ο Α.Μ.Κ.Α.
• Των βοηθητικών σας γυαλιών ή φακών επαφής (εφόσον υπάρχουν).
• Ιστορικό πρότερων οφθαλμολογικών επεμβάσεων (καταρράκτη, γλαυκώματος, στραβισμού, διαθλαστικών κα)
• Το παλιό δίπλωμα οδήγησης (μόνο σε περίπτωση ανανέωσης ή επέκτασης).

Στο τέλος της εξέτασης (το κόστος της οποίας ορίζεται στα 10€) κι εφόσον πληροίτε τα καθοριζόμενα από το Νόμο όρια οπτικής οξύτητας, λαμβάνετε υπογεγραμμένο / σφραγισμένο πιστοποιητικό συνοδευόμενο από την απόδειξη πληρωμής της ιατρικής επίσκεψης που εκδίδεται στο όνομά σας.

adeiesodigisis ofthalmiatros 02

Οφθαλμολογικά όρια για ερασιτεχνικές κατηγορίες διπλώματος (Α & Β):

• ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΧΡΩΜΑΤΩΝ: Ο εξεταζόμενος πρέπει να διακρίνει τα βασικά χρώματα κόκκινο, πράσινο, κίτρινο (σε έλεγχο με τρίχρωμο φανό).

• ΟΠΤΙΚΗ ΟΞΥΤΗΤΑ: Το άθροισμα της οπτικής οξύτητας στους δύο οφθαλμούς πρέπει να είναι ≥ 10/10. Εάν το ένα μάτι έχει οπτική οξύτητα >8/10 (με/χωρίς διόρθωση) και το άλλο <2/10 ο εξεταζόμενοςυπόκειται στην κατηγορία της μονοφθαλμίας (βλ. παρακάτω).

• ΟΠΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ: Εάν το ένα μάτι έχει ελλιπές οπτικό πεδίο (<120° σε οριζόντιο επίπεδο) και το άλλο πλήρες οπτικό πεδίο με οπτική οξύτητα ≥8/10 (με / χωρίς διόρθωση), χορηγείται δίπλωμα αλλά με επανεξέταση ανά 3ετία. Αν υφίσταται κίνδυνος έκπτωσης οπτικού πεδίου και στο υγιές μάτι, συνιστάται διενέργεια ελέγχου οπτικών πεδίων (εξέταση περιμετρίας) κι επανεξέταση σε συντομότερο διάστημα κατά την κρίση του ιατρούαναλόγως της αιτίας.

• ΔΙΟΦΘΑΛΜΗ ΟΡΑΣΗ: Εάν υπάρχει έκδηλος στραβισμός και το υγιές μάτι έχει οπτική οξύτητα ≥ 8/10 (με/χωρίς διόρθωση) και πλήρες οπτικό πεδίο, χρειάζεται επανεξέταση τουλάχιστον ανά 3ετία.Εάν υπάρχει διπλωπία και το υγιές μάτι έχει οπτική οξύτητα ≥ 8/10 (με/χωρίς διόρθωση) και πλήρες οπτικό πεδίο επιβάλλεται οδήγηση με κάλυψη του ενός ματιού κι επανεξέταση κατ’ ελάχιστο ανά 3ετία.

• ΜΟΝΟΦΘΑΛΜΙΑ: Δίπλωμα χορηγείται μόνο στην περίπτωση που η μονοφθαλμία υπάρχει τουλάχιστον από εξαμήνου. Η οπτική οξύτητα του μοναδικού ματιού πρέπει να είναι τουλάχιστον 8/10 (με/χωρίς διόρθωση) με πλήρες οπτικό πεδίο (>120° σε οριζόντιο επίπεδο). Ο ρυθμός επανεξέτασης είναι ανά 1-5 έτη και καθορίζεται με την κρίση του οφθαλμιάτρου.

• ΑΦΑΚΙΑ (ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗ): Σε κάθε περίπτωση αφακίας, άδεια οδήγησης χορηγείται μετά την παρέλευση τριμήνου από την επέμβαση καταρράκτη και με την υποχρέωση ανανέωσης ανά έτος την πρώτη τριετία. Μετά την τριετία χορηγείται κανονικά. Φυσικά απαραίτητη είναι η τήρηση των ορίων οπτικής οξύτητας για τη συγκεκριμένη κατηγορία διπλώματοςόπως αναφέρθηκαν παραπάνω.

• ΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ LASER: Άδεια οδήγησης χορηγείται μετά την παρέλευση τριμήνου από τη διαθλαστική επέμβαση laser μόνο από Δευτεροβάθμια ιατρική εξέταση (Δ.Ι.Ε.) και για διάστημα που εκείνη κρίνει. Στη συνέχεια εφόσον βέβαια τηρούνται τα ελάχιστα όρια οπτικής οξύτητας που προαναφέρθηκαν η άδεια ανανεώνεται για 15 έτη με πρωτοβάθμια εξέταση από συμβεβλημένο οφθαλμίατρο.

• ΛΟΙΠΕΣ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ: Άδεια οδήγησης δε χορηγείται ούτε ανανεώνεταιότανυπάρχει πάθηση που εμποδίζει την ασφαλή οδήγηση κατά την κρίση του πρωτοβάθμιου οφθαλμιάτρου. Σε αμφίβολες περιπτώσεις ο υποψήφιος παραπέμπεται σε δευτεροβάθμια επιτροπή (Δ.Ι.Ε.) που αποφαίνεται σχετικώς.

adeiesodigisis ofthalmiatros 03

Οφθαλμολογικά όρια για επαγγελματικές κατηγορίες διπλώματος (Γ, Δ & Ε):

• ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΧΡΩΜΑΤΩΝ: Σε περίπτωση δυσχρωματοψίας (μειωμένης αντίληψης χρωμάτων) η αρχική χορήγηση της άδειας οδήγησης γίνεται με εξέταση από Δευτεροβάθμια Επιτροπή (Δ.Ι.Ε.). Σε περίπτωση θετικής γνωμοδότησης η ανανέωση της αδείας γίνεται εφόσον ο εξεταζόμενος μπορεί να διακρίνει τα βασικά χρώματα κόκκινο, πράσινο, κίτρινο (σε έλεγχο με τρίχρωμο φανό).

• ΟΠΤΙΚΗ ΟΞΥΤΗΤΑ: Απαιτείται η διορθωμένη οπτική οξύτητα ενός εκ των δύο οφθαλμών να είναι τουλάχιστο 8/10 και του έτερου οφθαλμού τουλάχιστο 5/10 με διορθωτικά μέσα (γυαλιά ή φακούς επαφής) συνολικής διοπτρικής ισχύος μικρότερης των 8D (διοπτριών). Το σφαιρικό ισοδύναμο υπολογίζεται ξεχωριστά για κάθε μάτι,αφού ληφθούν υπόψη οι συνολικές μυωπικές, υπερμετρωπικές και αστιγματικές διοπτρίες (2Dcyl = 1Dsph). Περαιτέρω απαιτείται η μη διορθωμένη οπτική οξύτητα κάθε ματιού να είναι τουλάχιστον 0,5/10.

• ΟΠΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ: Απαιτείται πλήρες οπτικό πεδίο (>120° σε οριζόντιο επίπεδο) και στα δύο μάτια. Αν υφίσταται υπόνοια έκπτωσης οπτικού πεδίου, συνιστάται διενέργεια ελέγχου οπτικών πεδίων (εξέταση περιμετρίας) με χρήση ειδικού εξοπλισμού.

• ΔΙΟΦΘΑΛΜΗ ΟΡΑΣΗ: Απαιτείται άριστη στερεοσκοπική όραση. Δε δίνεται άδεια σε ασθενείς με έκδηλο στραβισμό η διπλωπία.

• ΜΟΝΟΦΘΑΛΜΙΑ: Δε δίνεται άδεια σε ασθενείς με μονοφθαλμία οποιασδήποτε αιτιολογίας.

• ΑΦΑΚΙΑ (ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗ): Σε κάθε περίπτωση αφακίας, άδεια οδήγησης χορηγείται μετά την παρέλευση τριμήνου από την επέμβαση καταρράκτη και με την υποχρέωση ανανέωσης ανά έτος την πρώτη τριετία. Μετά την τριετία χορηγείται κανονικά. Φυσικά απαραίτητη είναι η τήρηση των ορίων οπτικής οξύτητας για τη συγκεκριμένη κατηγορία διπλώματοςόπως αναφέρθηκαν παραπάνω.

• ΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ LASER: Άδεια οδήγησης χορηγείται μετά την παρέλευση τριμήνου από τη διαθλαστική επέμβαση laser μόνο από Δευτεροβάθμια ιατρική εξέταση (Δ.Ι.Ε.) και για διάστημα που εκείνη κρίνει. Στη συνέχεια εφόσον βέβαια τηρούνται τα ελάχιστα όρια οπτικής οξύτητας που προαναφέρθηκαν η άδεια ανανεώνεται ανά 5 έτη με πρωτοβάθμια εξέταση από συμβεβλημένο οφθαλμίατρο.

• ΛΟΙΠΕΣ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ: Άδεια οδήγησης δε χορηγείται ούτε ανανεώνεται όταν υπάρχουνπαθήσεις που εμποδίζουν την ασφαλή οδήγηση. Τέτοιες είναι εκφυλίσεις ή δυστροφίες κερατοειδούς, ο στραβισμός, το γλαύκωμα, οι εκφυλίσεις ή δυστροφίες του βυθού, οι αφιβληστροειδοπάθειες, τα νοσήματα των κόγχων ή των βλεφάρων. Σε αμφίβολες περιπτώσεις ο υποψήφιος παραπέμπεται από τον πρωτοβάθμιο ιατρό σε δευτεροβάθμια επιτροπή (Δ.Ι.Ε.) που αποφαίνεται σχετικώς.

adeiesodigisis ofthalmiatros 04

Κάθε πότε απαιτείται οφθαλμολογικός έλεγχος για την ανανέωση του διπλώματος;

• Για τα επαγγελματικά διπλώματα οδήγησης απαιτείται οφθαλμολογικός έλεγχος κάθε 5 χρόνια.
• Για τα ερασιτεχνικά διπλώματα οδήγησης για ηλικίες άνω των 65 απαιτείται οφθαλμολογικός έλεγχος κάθε 3 χρόνια.
• Σε περιπτώσεις μονοφθαλμίας απαιτείται οφθαλμολογικός έλεγχος κάθε 1 - 5 χρόνια σύμφωνα πάντα με την κρίση του οφθαλμιάτρου.

Για οπτικό έλεγχο υποψηφίων οδηγών ή ανανέωσης διπλώματος οδήγησης, κάλεστε τώρα στο κέντρο μας: τηλ. 2109705256, κιν. 6972506499